Κλάδος Εφάπαξ Παροχών

Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

τέως Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ)

Ταμείο Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΕΝ)

Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ)

Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ)