Αιτήσεις και Έντυπα

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ κλάδου ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (doc) [21-1-2021]

Αιτήσεις και έντυπα ασφαλισμένων Δημοσίου Τομέα

Αιτήσεις και έντυπα ασφαλισμένων Ιδιωτικού Τομέα

Αιτήσεις και έντυπα Αυτοαπασχολουμένων

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ κλάδου ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ (doc) [21-1-2021]

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΓΗΡΑΤΟΣ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (docx) [21-1-2021]

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ (docx) [21-1-2021]

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (doc) [21-1-2021]

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΑΠΑΞ (pdf)

Έντυπα τέως ΤΠΔΥ*

Έντυπα τέως ΤΑΠΙΤ*

*Η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ).