Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης

Το Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης επιμελείται της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών όλων των Ταμείων, Τομέων και Κλάδων του Ταμείου, του νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μονής Πρεβέλης 86-88, TK 71306, Ηράκλειο Κρήτης.
Τηλ: 2810-289301, 2810-244243, 2810287476 Φαξ: 2810284685
Email: hrakleio[ατ]eteaep.gov.gr


<< Περιφερειακές Υπηρεσίες < Στοιχεία Επικοινωνίας Περιφερειακών Υπηρεσιών