Γραφείο Κυκλάδων

Το Γραφείο Κυκλάδων επιμελείται της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών όλων των Ταμείων, Τομέων και Κλάδων του Ταμείου, του νομού Κυκλάδων.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Μάρκου Δουράτσου, Περιοχή Καρνάγιο, Ερμούπολη, TK 84100, Σύρος.
Τηλ: 22810-77831, Φαξ: 22810-77831
Email: kyklades[ατ]eteaep.gov.gr


<< Περιφερειακές Υπηρεσίες < Στοιχεία Επικοινωνίας Περιφερειακών Υπηρεσιών