1. Διεύθυνση Διοικητικού

Η Διεύθυνση Διοικητικού είναι αρμόδια για τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Ταμείου, τον εκσυγχρονισμό των οργανικών του μονάδων με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Η Διεύθυνση λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας: Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Γεωργακοπούλου Μαρία
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5048, Φαξ: 210-327.5093
Email: dioikitiko[ατ]eteaep.gov.gr

α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β) Τμήμα Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

δ) Τμήμα Γραμματείας


< Διοικητικές Υπηρεσίες