Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Y.A. Δ9/58093/15421/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ.ΥΟΔΔ/28-12-2016)*

1. Διοικητής: Κωνσταντίνου Ευάγγελος-Απόστολος (Πρόεδρος)

2. Υποδιοικητής: Ατσαβές Επαμεινώνδας (Τακτικό μέλος)

3. Υποδιοικητής: Παγώνης Νικόλαος (Τακτικό μέλος)

4. Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων (Ιδιωτικού Τομέα): Κοντιζάς Μάρκος (Τακτικό μέλος),
Δανούσης Αθανάσιος (Αναπληρωματικό μέλος)

5. Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων (Δημοσίου Τομέα): Φιλιππής Δημήτριος (Τακτικό μέλος),
Κεσίδου Όλγα (Αναπληρωματικό μέλος)

6. Εκπρόσωπος Εργοδοτών: Βασιλική Οικονομάκου (Τακτικό μέλος),
Μεγγούλης Αντώνιος (Αναπληρωματικό μέλος)

7. Εκπρόσωπος Εργοδοτών: Κουγιουμτσής Νίκος (Τακτικό μέλος),
Μπλουγούρας Χρήστος (Αναπληρωματικό μέλος)

8. Εκπρόσωπος Συνταξιούχων: Μπουρδούκης Χρήστος (Τακτικό μέλος),
Γκούμας Χρήστος (Αναπληρωματικό μέλος)

9. Εκπρόσωπος υπαλλήλων ΕΤΕΑΕΠ: Αγιοστρατίτης Νικόλαος (Τακτικό μέλος),
Βέρρα Βιργινία (Αναπληρωματικό μέλος)

10. Ειδικός Επιστήμονας: Ρουβά Θεοδώρα (Τακτικό μέλος),
Παπαδοπούλου Αποστολία-Νταϊάνα (Αναπληρωματικό μέλος)

11. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: Κόκκου Σταυρούλα (Τακτικό μέλος),
Παπανικολοπούλου Αλεξάνδρα (Αναπληρωματικό μέλος)

Κυβερνητικός Επίτροπος: Στελλάτου Ιουλία,
Μπέκα Κυριακή (Αναπληρώτρια)

Όταν ο Διοικητής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του ως Διοικητή και Προέδρου του Δ.Σ. από τον Υποδιοικητή Ατσαβέ Επαμεινώνδα και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, από τον Υποδιοικητή Παγώνη Νικόλαο.

*όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: ΥΑ Δ1/39251/13133/18-09-2019 (ΦΕΚ 771/ΥΟΔΔ/23-09-2019), ΥΑ Δ1/39451/13208/13-09-2019 (ΦΕΚ 742/ΥΟΔΔ/16-09-2019), ΥΑ Δ1/39450/13207/13-09-2019 (ΦΕΚ 740/ΥΟΔΔ/16-09-2019), YA Δ1/39453/13210/12-09-2019 (ΦΕΚ 737/ΥΟΔΔ/16-09-2019), ΥΑ Δ1/οικ.24373/8518/29-05-2019 (ΦΕΚ 318/ΥΟΔΔ/31-05-2019), ΥΑ Δ9/46434/14332 /20-10-2017 (ΦΕΚ 530/ΥΟΔΔ/26-10-2017)