Διοικητής

O Νικόλαος Μπρίκης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, με 26 έτη διεθνή εμπειρία στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σαν επιτελικό στέλεχος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Με πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική, ο κ. Μπρίκης έχει εργαστεί σαν επιτελικό στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις, εντός και εκτός συνόρων, αναλαμβάνοντας έργα που αφορούν σχεδιασμό και διαχείριση σύνθετων υποδομών πληροφορικής, διοικητικό συντονισμό πολυπληθών ομάδων, σχεδιασμό επιχειρηματικών λύσεων και αναδιοργάνωση επιχειρησιακών λειτουργιών.

Με πολυετή θητεία στην EMC2, στη Sun Microsystems, στην KPMG, κ.α., αποφάσισε το 2015 να μεταπηδήσει στον δημόσιο τομέα, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Τα τρία τελευταία χρόνια υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Επικρατείας για τις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα, ενώ υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

Πιο συγκεκριμένα, σχεδίασε και υλοποίησε στην διαδικτυακή πύλη «kathimerinotita.gov.gr» για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη, συνέβαλε στην εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία φορέα συντονισμού της «εθνικής ψηφιακής πολιτικής» (μετέπειτα Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής), ενώ ήταν υπεύθυνος συντονισμού και παρακολούθησης του προγράμματος τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά, είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.