Οργανόγραμμα

Το απόσπασμα οργανογράμματος αφορά τη Διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016).


>>> ΕΚΤΥΠΩΣΗ
>>> ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ της διάρθρωσης των οργανικών μονάδων του ΕΤΕΑΕΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016)

< Διοικητικές Υπηρεσίες