Περιφερειακές Υπηρεσίες

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ επιμελούνται την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών όλων των Ταμείων, Τομέων και Κλάδων του Ταμείου και ειδικότερα το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών και επιμελείται των θεμάτων ασφάλισης και παροχών εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων των τέως Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών

Γεωγραφική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Περιφερειακών Υπηρεσιών