Τμήμα Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών. Επίσης ασκεί αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών και επιμελείται των θεμάτων ασφάλισης και παροχών εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων των τέως Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μαυρολαμπάδου Μαρία, Τηλ: 2310-250.458 Φαξ: 2310-225.839
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πτολεμαίων 10, TK 54630, Θεσσαλονίκη.
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού: 2310-515.921, Φαξ: 2310-555.031
Τηλ: 2310-522.130, 2310-225.145, 2310-225.839
Email: thessaloniki[ατ]eteaep.gov.gr


<< Περιφερειακές Υπηρεσίες < Στοιχεία Επικοινωνίας Περιφερειακών Υπηρεσιών