Χρήσιμες ερωτήσεις

 1. Πότε έχω κατοχυρώσει το δικαίωμα για την ρύθμιση των 120 δόσεων;
  Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση προσδιορισμού των οφειλών τους έως 7/10/2019, έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα για την υπαγωγή στην ρύθμιση των 120 δόσεων. Η αίτηση θεωρείτε εμπρόθεσμη ακόμα και εάν δεν έχουν προσδιοριστεί οι οφειλές από τον ασφαλιστικό φορέα.
  Αίτηση προσδιορισμού εννοείται η υποβολή του σχετικού αιτήματος είτε μέσω της πλατφόρμας του ΕΦΚΑ (για αυτοαπασχολούμενους) είτε με αίτηση απευθείας στο ΚΕΑΟ (για εργοδότες και συνταξιούχους).
  Εμπρόθεσμες θεωρούνται και όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ έως 7/10/2019 και διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ.
 2. Είμαι αυτοαπασχολούμενος – ελεύθερος επαγγελματίας, τι συμβαίνει με τις οφειλές μου για τα έτη 2017 – 2018 και την ρύθμισή τους;
  Βάσει του νόμου, στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2018. Οι οφειλές για τα έτη 2017-2018 προσδιορίστηκαν τον ΜΑΡΤΙΟ 2019 και έχουν ρυθμιστεί σε 36 δόσεις. Εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ ενημερωτικά. Με την είσοδο στο ΚΕΑΟ οι οφειλές 2017-2018 δεν μεταφέρονται και ρυθμίζονται όλες οι υπόλοιπες οφειλές.
 3. Είμαι αυτοαπασχολούμενος και έχω ενταχθεί στην ρύθμιση των 120 δόσεων, και ενώ πληρώνω τις τρέχουσες εισφορές εξοφλούνται παλαιότερες οφειλές, θα χάσω την ρύθμιση;
  Όταν κάνετε μία καταβολή για το 2019, το σύστημα αυτόματα θα εξοφλεί τις παλαιότερες οφειλές τις οποίες όμως έχετε διακανονίσει. Δεν τίθεται όμως θέμα απώλειας της ρύθμισης.
 4. Είμαι αυτοαπασχολούμενος και έχω οφειλές μέχρι το 2016 αλλά για το 2017 και 2018 δεν έχω υποχρέωση καταβολής καθώς είμαι μισθωτός. Θα προκύψει πρόβλημα επειδή έχω οριστικοποιήσει και αποστείλει τις οφειλές στο ΚΕΑΟ;
  Θα πρέπει να τηρείται κανονικά την ρύθμιση, και όταν γίνει η εκκαθάριση των αρχείων των μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή εργασία, οι οφειλές αυτές θα αναπροσαρμοστούν.
 5. Πώς μπορώ να πιστοποιηθώ για τις οφειλές μου στο ΚΕΑΟ για το τ.ΤΣΜΕΔΕ;
  Η πιστοποίηση στο ΚΕΑΟ γίνεται με τον ΑΦΜ.