2. Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών

Η Διεύθυνση Οικονομικού και Πληρωμών είναι αρμόδια για την ενιαία οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Ταμείου, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.

Η Διεύθυνση λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας, Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Πετρακάκη Άρτεμις

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5079, Φαξ: 210-32.75.201

Email: oikonomiko[ατ]eteaep.gov.gr

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών

γ) Τμήμα Εσόδων

δ) Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων

ε) Τμήμα Στατιστικών και Μελετών


< Διοικητικές Υπηρεσίες