3. Διεύθυνση Επιθεώρησης

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης είναι αρμόδια για την άσκηση ελεγκτικών-συμβουλευτικών μηχανισμών ως προς την ενιαία εφαρμογή και τήρηση των κειμένων διατάξεων.

Η Διεύθυνση λειτουργεί στο κτίριο Σταδίου 24, ΤΚ 10564, Αθήνα (8ος όροφος)

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Καλογεροπούλου Μαρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3357.801, Φαξ: 210-3357829

Τηλέφωνο επικοινωνίας κοινού: 210-33.57.819

Email: epitheorisi[ατ]eteaep.gov.gr

α) Τμήμα Ελέγχου Ασφάλισης και Εσόδων

β) Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών


< Διοικητικές Υπηρεσίες