5. Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών

Η Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών είναι αρμόδια για τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου καθώς και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του με τη χρήση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών

Η Διεύθυνση λειτουργεί στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας, Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα

Προϊστάμενος/η οργανικής μονάδας: Κόρδα Μαρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-327.5025, Φαξ: 210-32.75.201

Email: periprom[ατ]eteaep.gov.gr

α) Τμήμα Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας

β) Τμήμα Τεχνικό

γ) Τμήμα Προμηθειών


< Διοικητικές Υπηρεσίες