Φόρμα Επικοινωνίας

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου ότι, εφόσον επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών μέσω του Internet, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική υπηρεσία «Φόρμα Επικοινωνίας» που υπάρχει κάτωθι.
Ο ενδιαφερόμενος, πηγαίνει στην Ενότητα «Φόρμα Επικοινωνίας» και από την επιλογή «Επίλεξε» διαλέγει το πρώην Ταμείο προς το οποίο θέλει να απευθύνει το αίτημά ή το ερώτημά του και εν συνεχεία συμπληρώνει τα πεδία: «Όνομα», «Επώνυμο», «Τηλέφωνο», «Email», «Θέμα», «Μήνυμα» και ολοκληρώνει την επαλήθευση «reCAPTCHA». Όλα τα ανωτέρω πεδία είναι υποχρεωτικά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε ερώτημα για περισσότερα από ένα θέματα, θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστό ερώτημα για κάθε ένα θέμα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθείτε καλύτερα. Επισημαίνουμε ότι: (α) η υποβολή αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο είναι εφικτή μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (β) η διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή, επιτρέπεται και έχει ισχύ μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, αν δεν συνδέεται με την παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων ή με την άσκηση δικαιώματος, ιδίως όταν έχουν ως περιεχόμενο ερωτήματα, εγκυκλίους, οδηγίες, μελέτες, στατιστικά στοιχεία, αιτήσεις παροχής πληροφοριών και σχετικές απαντήσεις. [άρθρο 2 του Π.Δ. 342/2002 (ΦΕΚ 284Α)].

Τέλος, εάν έχετε ήδη επικοινωνήσει με κάποια Υπηρεσία του Ταμείου σχετικά με υπόθεσή σας μέσω κάποιας άλλης οδού και επιθυμείτε να καταχωρήσετε σχετικό αίτημα μέσω του δικτυακού τόπου, για την δική σας αποτελεσματική και έγκαιρη εξυπηρέτηση προτείνουμε να συμπεριλάβετε στο κείμενο του αιτήματός σας και κάποια στοιχεία, σχετικά με την προηγούμενη επικοινωνίας σας (π.χ. τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής του αρχικού σας αιτήματος, την Υπηρεσία του Ταμείου με την οποία επικοινωνήσατε, την ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου της απάντησης που τυχόν λάβατε και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου με τον οποίο πιθανώς επικοινωνήσατε.

Από την 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ETAA, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.


Τηλεφωνικό Κέντρο 1555
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ.10557, Αθήνα
Fax Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου και Γραμματείας 210-32.75.043