Προθεσμία καταβολής εισφορών μη μισθωτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                        22 Μαρτίου 2019

« Προθεσμία καταβολής εισφορών μη μισθωτών »

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη έκδοση των ειδοποιητηρίων, που αφορούν σε εισφορές 1ου και 2ου / 2019  – 1ης δόσης 2017 και 1ης δόσης 2018 – ως εναρκτήρια ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η 5η Απριλίου 2019 και ως καταληκτική η 12η Απριλίου 2019.