Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΔΔΑ και ΕΤΕΑΕΠ

Δελτίο Τύπου
«Υπεγράφη το πρώτο Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του ΕΤΕΑΕΠ»

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), υπεγράφη την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.
Επισημαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που ένας ασφαλιστικός φορέας υπογράφει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΕΚΔΔΑ. Ο βασικός στόχος αυτής της συνεργασίας, είναι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΤΕΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:
• τη συνεχή Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών Αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΤΕΑΕΠ, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και ανάλυση,
• το σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων όπως θα προκύπτουν από την προηγούμενη διαδικασία,
• την επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ.
Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Δ. Κυριακόπουλος, αφού επεσήμανε ότι «είναι το πρώτο Πρωτόκολλο που υπογράφει ως Πρόεδρος», ανέφερε ότι βασικός του στόχος είναι «η ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες». Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι η βάση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων διαμορφώθηκε το 2013, με το επιτυχημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές και Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης», του οποίου συντονιστής στο σχεδιασμό του ήταν ο ίδιος.

Από την πλευρά του ΕΤΕΑΕΠ, ο Διοικητής κ. Ε. Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι «αποτελεί στρατηγική επιλογή της νέας διοίκησης η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με προφανή στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς του, την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Για αυτό ακριβώς το λόγο και η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας ήταν μια από τις πρώτες πράξεις της νέας Διοίκησης τον Οκτώβριο του 2019».
Τέλος, ο Υποδιοικητής του ΕΤΕΑΕΠ, κ. Ν. Παγώνης, επεσήμανε ότι «οι Διοικήσεις των Φορέων του Δημοσίου πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού ως παράγοντα για την επίτευξη στόχων, την ποιοτική παροχή υπηρεσιών, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη των υπαλλήλων του, που οδηγεί σε μια προστιθέμενη αξία στο έργο που επιτελείται».