Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μελανιών και λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτών και άλλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2017