Αλλαγή ωραρίου εξυπηρέτησης

Από 01/03/2018 τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας (Πρωτόκολλο), που στεγάζονται στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Φιλελλήνων 13-15, θα δέχονται το κοινό καθημερινά από 08:00 έως 14:00.

Από τη Διοίκηση