ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 04/2018

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκειμένου να συμβληθεί με παρόχους που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του, κατά τη θερινή περίοδο 2018.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ