ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 23/10/2018

Η Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ , ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα και για την αποφυγή μετάβασής τους στην κεντρική Υπηρεσία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ( Φιλελλήνων 13-15, Σύνταγμα), ανακοινώνει ότι, σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ, τέθηκε σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.

Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr , στην επιλογή «Υπηρεσίες για συνταξιούχους»

Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ
Για να δείτε τις σχετικές οδηγίες πατήστε ΕΔΩ