Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Για τους Ασφαλισμένους :

 Μετά το υπ'αριθμ. πρωτ Φ80000/οικ.8206/318/11-4-14 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σας γνωρίζουμε ότι αιτήσεις έντοκης επιστροφής εισφορών, θα παραλαμβάνονται εφόσον υπάρχει Συνταξιοδοτική Απόφαση.

 

Για τους Εργοδότες :

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απογραφή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης από 10 κλίνες και πάνω:
- Σήμα Ε.Ο.Τ.
- Έναρξη Εφορίας
- Φωτοτυπία ταυτότητας υπευθύνου / υπευθύνων
- Καταστατικό Εταιρείας (εάν πρόκειται για Εταιρεία)
- Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε περίπτωση μίσθωσης κτιρίου

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Για τους Ασφαλισμένους :


Για την Κατασκήνωση :


Για τους Εργοδότες :

Λιμενεργατών

Υπαλλήλων ΟΛΠ

Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Ιπποδρομιών

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

Για τους Ασφαλισμένους :

Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Για τους Ασφαλισμένους :

 

Για τους Εργοδότες :

Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

Για τους Ασφαλισμένους :

 

Για τους Εργοδότες :