Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη

Αίτηση

Οδηγίες

Ενημερωτικά Σημειώματα, Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν.4387/16) & Συγκεντρωτικοί Πίνακες Κρατήσεων (ν.3986/11, ν.4024/1, ν.4051/12, ν.4093/12) πρώην ταμείων: ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΥΕΚ

Συνταξιούχων ΕΤΕΑΕΠ

Συνταξιούχων τέως ΕΤΕΑΜ

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση του ν. 4611/19 – 120 ΔOΣΕΙΣ

Ασφαλισμένοι μη μισθωτοί και συνταξιούχοι (Κωδικοί TAXISNET)

Εργοδότες (Κωδικοί ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Εισφορές μη Μισθωτών

Ειδοποιητήρια
Οδηγίες

Φορολογικές Βεβαιώσεις

Συνταξιούχων ΕΤΕΑΕΠ

Συνταξιούχων τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ

Βεβαιώσεις Εξαγοράς Προϋπηρεσίας

Συνταξιούχων τέως ΤΕΑΔΥ


Το ΕΤΕΑ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους, παρέχει, μέσω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφαλισμένου Επικουρικής Ασφάλισης

Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη Επικουρικής Ασφάλισης

Δήλωση Φορέα Προέλευσης

Ενημέρωση απονομών Εφάπαξ & Επικουρικών Συντάξεων


(28/7/17) Το ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου να διευκολύνει την ενημέρωση των ασφαλισμένων του σχετικά με την ημερομηνία εξέτασης των υποθέσεων απονομής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών, για όλα τα τέως Ταμεία/Τομείς/Κλάδους/Λογαριασμούς που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ ενεργοποίησε στις 19/7/2017 εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας του για τις υπό εξέταση υποθέσεις απονομής εφάπαξ. Σήμερα 28/7/2017 διευρύνει την πληροφόρηση του κοινού και για τις υπό εξέταση υποθέσεις απονομής επικουρικής σύνταξης.
Η ενημέρωση των πληροφοριών γίνεται σε πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Ο επισκέπτης της σελίδας μας επιλέγει το τέως Ταμείο που τον αφορά και εμφανίζεται αυτόματα η πληροφορία.