Hλεκτρονικές Υπηρεσίες


Ενημερωτικά Σημειώματα
Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (ν.4387/16)
Συγκεντρωτικοί Πίνακες Κρατήσεων (ν.3986/11, ν.4024/1, ν.4051/12, ν.4093/12) πρώην ταμείων: ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΥΕΚ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΤΕΑΔ, TEAEX, ΤΕΑΠΥΚ, ΤΣΜΕΔΕ (Ε), ΤΑΣ

Νέα Ευνοϊκή Ρύθμιση με 120 Δόσεις

Δελτίο Τύπου - Ερωτήσεις Απαντήσεις


Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ

Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη

Βεβαιώσεις φορολογικού έτους 2019

Βεβαιώσεις Εξαγοράς Προϋπηρεσίας 2017 - 2018 - 2019

Ενημέρωση πορείας απονομών

Αιτήσεις και έντυπα Επικοινωνία

Ανακοινώσεις


Δελτίo Τύπου


Διακηρύξεις


Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 7.00΄ έως 16.00΄  και στα τηλέφωνα 2103275210,2103275086.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 210  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13 – 15, 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 15.00΄  και στα τηλέφωνα 2103275210,2103275086

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού»

Σχετ. : α) Η υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 ΚΥΑ «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ΦΕΚ 986/τ. Β ́/22-3-2020

β) Τα αρ. πρωτ. 62195/15-03-2020 και 63044/16-03-2020 (σε ορθή επανακοινοποίηση) έγγραφα της Δ/νσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και μετά την έκδοση της ως άνω σχετικής ΚΥΑ με την οποία επιβλήθηκε ο περιορισμός κυκλοφορίας των πολιτών, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προσαρμόζουμε τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 ως εξής :

α. Ο προγραμματισμός των ραντεβού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών θα πραγματοποιείται μόνο για υποθέσεις που αφορούν στην κάλυψη επειγουσών αναγκών, κατά την κρίση του οικείου προϊσταμένου.

β. Σε όλες τι υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει να γνωστοποιείται στους συναλλασσόμενους ότι με την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος για ραντεβού στο δικτυακό τόπο του e- ΕΦΚΑ κατοχυρώνεται η ημερομηνία υποβολής και αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες, οι ...

«Υπεγράφη το πρώτο Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΔΔΑ και του ΕΤΕΑΕΠ»

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), υπεγράφη την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.
Επισημαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που ένας ασφαλιστικός φορέας υπογράφει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το ΕΚΔΔΑ. Ο βασικός στόχος αυτής της συνεργασίας, είναι η συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΤΕΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:
• τη συνεχή Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών Αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΤΕΑΕΠ, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και ανάλυση,
• το σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων όπως θα προκύπτουν από την προηγούμενη διαδικασία,
• την επιμόρφωση των υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ.
Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κ. Δ. Κυριακόπουλος, αφού επεσήμανε ότι «είναι το πρώτο Πρωτόκολλο που υπογράφει ως Πρόεδρος», ανέφερε ότι βασικός του στόχος είναι «η ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων του ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες». Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι η βάση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων διαμορφώθηκε το 2013, με το επιτυχημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βασικές Αρχές και Νέοι Κανονισμοί Επικουρικής Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης», του οποίου συντονιστής στο σχεδιασμό του ήταν ο ίδιος.

Από την πλευρά του ΕΤΕΑΕΠ, ο Διοικητής κ. Ε. Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι «αποτελεί στρατηγική επιλογή της νέας διοίκησης η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με προφανή στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητάς του, την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Για αυτό ακριβώς το λόγο και η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας ήταν μια από τις πρώτες πράξεις της νέας Διοίκησης τον Οκτώβριο του 2019».
Τέλος, ο Υποδιοικητής του ΕΤΕΑΕΠ, κ. Ν. Παγώνης, επεσήμανε ότι «οι Διοικήσεις των Φορέων του Δημοσίου πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού ως παράγοντα για την επίτευξη στόχων, την ποιοτική παροχή υπηρεσιών, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη των υπαλλήλων του, που οδηγεί σε μια προστιθέμενη αξία στο έργο που επιτελείται».

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Από την 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ETAA, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Φυλλάδιο ΕΤΕΑΕΠ

κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το φυλλάδιο

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης Πολιτών:
1555
Τηλέφωνα Διευθύνσεων

Φάξ: 210 - 32.75.043

Ώρες υποδοχής κοινού

Φιλελλήνων 13-15
Αθήνα (Σύνταγμα), ΤΚ 10557

Χάρτης