Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

Τα θέματα ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες της Β’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών η οποία επιμελείται των ανωτέρω θεμάτων των Τομέων:

α. Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου,

β. Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων,

γ. Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων,

δ. Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών,

ε. Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων,

στ. Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων,

ζ. Πρόνοιας Λιμενεργατών,

η. Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς,

θ. Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

(ΚΥΑ Φ.80000/55949/14809/27-12-2016 (ΦΕΚ 4288/τ.Α’/30-12-2016))