Ώρες υποδοχής κοινού

Καθημερινά 08:00-15:00, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Φιλελλήνων 13-15, Σύνταγμα.