ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 30 & ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13-15, 2ος όροφος και στα τηλέφωνα +30 2103275087 και +30 2103275086 (κ.Σοφία Αποστολοπούλου, κ.Αναστάσιος Νταρζάνος) όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 08.00΄ έως 15.30΄.

Συνημμένο το πλήρες κείμενο του Διαγωνισμού