Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 09/01/2020, λόγω της  συμμετοχής των υπαλλήλων στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων (Σ.Υ.Α.Τ.), η είσοδος του κοινού σε όλες τις οργανικές μονάδες του Ταμείου εντός Νομού Αττικής θα γίνεται έως τις 11:45.