Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους φορείς για τα ακίνητα των ΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της σημαντικής ανταπόκρισης, αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους Φορείς για τα ακίνητα των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», μέχρι και τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ