Ματαίωση Διαγωνισμού Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.175263/20-10-2017 (ΑΔΑ: 723Λ46587Η-ΞΕΡ) απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προκηρύχτηκε συνοπτικός διαγωνισμός  για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Κατόπιν επανεξέτασης  των αναγκών του Ταμείου, ο διαγωνισμός ματαιώνεται επειδή κάποιο όροι  που έχουν τεθεί  για τεχνικούς λόγους δεν ανταποκρίνονται στις  πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας.
Εν συνέχεια, θα επανεξετασθούν οι όροι σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και θα προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνισμός.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ

Ματαίωση Διαγωνισμού (doc)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μελανιών και λοιπών αναλώσιμων εκτυπωτών και άλλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των εποπτευόμενων Φορέων του (ΦΚΑ, ΟΑΕΔ) με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας – Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και λοιπά νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα ακίνητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Τακτικού Καθαρισμού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ , ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Τακτικού Καθαρισμού

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2017
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3, για την κάλυψη των αναγκών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναδόχων κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων

Πρόσκληση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προκειμένου να συμβληθεί με αναδόχους που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του κατά τη θερινή περίοδο 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός ετήσιας ανάθεσης στατικής φύλαξης και ασφαλείας κτιρίων ΕΤΕΑΕΠ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ετήσια ανάθεση της στατικής φύλαξης και ασφαλείας των κτιρίων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί των οδών Φιλελλήνων 13-15 & Ακαδημίας 58, στην Αθήνα και Ευαγγελιστρίας 5, στην Καλλιθέα όπου στεγάζονται Διευθύνσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ